Wat is de betekenis van massa?

2019
2022-05-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

massa

massa - Zelfstandignaamwoord 1. (natuurkunde), (scheikunde) de totale hoeveelheid materie in een object (gewicht is massa bepaald aan de hand van de graviteit of door de inertie van dat object) 2. grote hoeveelheid 3. menigte 4. (elektrotechniek) geleidende verbinding met de aarde

Lees verder
2018
2022-05-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

massa

massa - zelfstandig naamwoord uitspraak: mas-sa 1. grote hoeveelheid, groot aantal ♢ik heb een massa boeken 2. groot aantal mensen bij elkaar ♢de massa juichte de voetballers toe ...

Lees verder
2017
2022-05-20
Uit Oost en West

verklaring van 1000 woorden uit Nederlands-Indië

massa

massa [foelie]. Massa komt bij Van Linschoten voor als naam van de foelie, die in het Frans, Spaans, Duits en modern Latijn macis, in het Engels mace, in het Italiaans gewoonlijk mace, doch in d’Ulloa’s vertaling van De Barros, Decada II, boek 6, hoofdstuk 7, mazza en in het Portugees maça. Va...

Lees verder
2017
2022-05-20
Studenten

Jargon & Slang van Studenten

Massa

Massa - das massas knap = heel knap, in het Brusselse studentenjargon.

2002
2022-05-20
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

massa

Massa is: 1) alles wat ruimte inneemt en gewicht heeft, op die plaats kan niets anders zijn; 2) een bij elkaar horend geheel van losse vormen (zie vorm (1)); 3) een min of meer kneedbare of zeer dik vloeibare substantie.

1998
2022-05-20
Nova

Begrippenlijst Nova

Massa

Deze bepaal je met een balans. Hoe groter de massa van een voorwerp, des te zwaarder het voorwerp is.

1994
2022-05-20
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Massa

[Lat. = deeg, klomp, kluit, waarsch. van Gr. maza = deeg van gerstemeel in vorm gedroogd, van massein = kneden] samenhangend geheel van materie van onbepaalde vorm, dichte opeenhoping van voorwerpen, groot aantal, de meerderheid; (nat.) hoeveelheid materie die een lichaam bevat; massa-, voor of met of in grote massa [i](...

Lees verder
1993
2022-05-20
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Massa

groot aantal; stoffelijke inhoud van een lichaam; meester (Negerengels)

1973
2022-05-20
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

massa

[Lat.], v./m. (-s), 1. ongevormde hoeveelheid van een stof; 2. toebereide stof (zonder gedachte aan hoeveelheid of gedaante) die voor de vervaardiging van iets wordt gebruikt, specie: de gesmolten —; 3. (natuurkunde) eigenschap van de materie waarmee het verband wordt aangegeven tussen een op de materie inwerkende kracht en de versnelling d...

Lees verder
1965
2022-05-20
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

MASSA

menigte, verzameling van een groot aantal mensen. Volgens Tarde en Le Bon is een menigte slechts een heterogene massa individuen die door geen bijzondere band met elkaar verbonden zijn en bij gelegenheid en zeer korte tijd een geheel vormen.

1955
2022-05-20
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Massa

hoop, menigte; vormeloze klomp; in de negertaal: meester

1955
2022-05-20
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

MASSA

als sociaal-cultureel begrip wordt gesteld tegenover de cultuurdragende elite. Men spreekt tegenwoordig veel van de „massa-mens” en bedoelt dan: de mens die deel is van de grote anonieme machten en blokken, zelf niet meer denkt, oordeelt, kiest, maar voor zich laat denken enz., die geen waarden meer kent en erkent en zo de prooi wordt v...

Lees verder
1954
2022-05-20
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Massa

I. (nat.) Om een voorwerp, dat in rust verkeert, in beweging te brengen is een kracht nodig. Het blijkt, dat de kracht welke men moet uitoefenen, om het voorwerp een zekere versnelling te geven, evenredig is met die versnelling en met een eigenschap van het voorwerp, welke men m. noemt. Dit wordt in formule uitgedrukt door: kracht = massa x versnel...

Lees verder
1952
2022-05-20
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Massa

s., massa; een(veel), in heap klute, slompe, bulte, binde, soad (it) rêst, protte, boel; gâns.

1950
2022-05-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Massa

I. (Lat.), v. (-’s), 1. toebereide stof (zonder gedachte aan hoeveelheid of gedaante) die voor de vervaardiging van iets wordt gebruikt, specie: de gesmolten massa; 2. (nat.) hoeveelheid stof die enig lichaam bevat: van twee lichamen zijn de gewichten evenredig met de massa’s; — lichaam, afgescheiden gedacht van geest en leven: h...

Lees verder
1949
2022-05-20
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Massa

(Lat.; Gr. maza = deeg, klomp, brok; massein = kneden). Het woord massa is door Newton (1642-1727) ingevoerd als naam voor de hoeveelheid stof (iquántitas matériae).

1949
2022-05-20
Woordenboek Latijn

Geschreven door Dr. J.F.L. Montijn

Massa

ae, f. klomp, blok, massa; in ’t bijz., lactis coacti, kaas, Ov., auri, klomp goud, Ov., poët. van de Chaos, Ov.

1949
2022-05-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Massa

(natuurk.), hoeveelheid materie van een lichaam. Men onderscheidt zware M., die tot uiting komt in het gewicht van een lichaam en ontstaande door de aantrekkingskracht van de aarde; trage M., die tot uiting komt wanneer men een lichaam in beweging wil brengen of de loop van een bestaande beweging wil wijzigen. Eenh. van M. is de grammassa, 1/1000 d...

Lees verder
1948
2022-05-20
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

massa

v. 1 hoop, menigte; stofklomp; 2 het geheel, alles bijeengenomen; gezamenlijke boedel van iemand, die failliet is (~ concurrens); 3 (negertaal:) meester.

1937
2022-05-20
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

massa

I. v. massa’s; (Lat. massa, Gr. maza= klomp): een groot aantal; een grote menigte, hoop of stapel, som; totaal bedrag; geheel; nat. hoeveelheid stof van een lichaam: een massa volk, een steenmassa; de massa, de grote hoop; dikwijls in samenst. als: massa-artikelen, artikelen, die in massa vervaardigd worden, massaproductie; massapsychose, psy...

Lees verder