Wat is de betekenis van massa?

2024-02-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

massa

massa - Zelfstandignaamwoord 1. (natuurkunde), (scheikunde) de totale hoeveelheid materie in een object (gewicht is massa bepaald aan de hand van de graviteit of door de inertie van dat object) 2. grote hoeveelheid 3. menigte 4. (elektrotechniek) geleidende verbinding met de aarde

2024-02-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

massa

massa - zelfstandig naamwoord uitspraak: mas-sa 1. grote hoeveelheid, groot aantal ♢ik heb een massa boeken 2. groot aantal mensen bij elkaar ♢de massa juichte de voetballers toe ...

2024-02-25
Jargon & Slang van Studenten

Marc De Coster (2017)

Massa

Massa - das massas knap = heel knap, in het Brusselse studentenjargon.

2024-02-25
Sport en beweging

Margreet Weide (2006)

Massa

Grootte van de aantrekkingskracht van de aarde.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-25
Verklarend woordenboek Nederlands-Indië

Pieter Johannes Veth (2003)

massa

massa [foelie]. Massa komt bij Van Linschoten voor als naam van de foelie, die in het Frans, Spaans, Duits en modern Latijn macis, in het Engels mace, in het Italiaans gewoonlijk mace, doch in d’Ulloa’s vertaling van De Barros, Decada II, boek 6, hoofdstuk 7, mazza en in het Portugees maça. Va...

2024-02-25
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

massa

- in massa, massaal, in groten getale.

2024-02-25
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

massa

Massa is: 1) alles wat ruimte inneemt en gewicht heeft, op die plaats kan niets anders zijn; 2) een bij elkaar horend geheel van losse vormen (zie vorm (1)); 3) een min of meer kneedbare of zeer dik vloeibare substantie.

2024-02-25
Begrippenlijst Natuur- en scheikunde

NOVA (1998)

Massa

Deze bepaal je met een balans. Hoe groter de massa van een voorwerp, des te zwaarder het voorwerp is.

2024-02-25
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Massa

[Lat. = deeg, klomp, kluit, waarsch. van Gr. maza = deeg van gerstemeel in vorm gedroogd, van massein = kneden] samenhangend geheel van materie van onbepaalde vorm, dichte opeenhoping van voorwerpen, groot aantal, de meerderheid; (nat.) hoeveelheid materie die een lichaam bevat; massa-, voor of met of in grote massa [i](...

2024-02-25
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Massa

groot aantal; stoffelijke inhoud van een lichaam; meester (Negerengels)

2024-02-25
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

massa

In de verb. in massa, als bijw. uitdr.: massaal, gezamenlijk, in groten getale (gall., naar fr. en masse). Vlaanderen heeft in massa een halve eeuw zuiver idealisme herdacht, het heeft geluisterd naar de klanken van een nieuwe beiaard die zijn plaats kreeg op de IJzertoren, Gazet v. Antw. 4/7/1977..

2024-02-25
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

MASSA

menigte, verzameling van een groot aantal mensen. Volgens Tarde en Le Bon is een menigte slechts een heterogene massa individuen die door geen bijzondere band met elkaar verbonden zijn en bij gelegenheid en zeer korte tijd een geheel vormen. Moderne psychosociologen onderscheiden daarentegen verscheidene soorten massa’s die hun eigen kenmerke...

2024-02-25
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

massa

groot menigte, hoop.

2024-02-25
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Massa

hoop, menigte; vormeloze klomp; in de negertaal: meester

2024-02-25
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

MASSA

als sociaal-cultureel begrip wordt gesteld tegenover de cultuurdragende elite. Men spreekt tegenwoordig veel van de „massa-mens” en bedoelt dan: de mens die deel is van de grote anonieme machten en blokken, zelf niet meer denkt, oordeelt, kiest, maar voor zich laat denken enz., die geen waarden meer kent en erkent en zo de prooi wordt v...

2024-02-25
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Massa

I. (nat.) Om een voorwerp, dat in rust verkeert, in beweging te brengen is een kracht nodig. Het blijkt, dat de kracht welke men moet uitoefenen, om het voorwerp een zekere versnelling te geven, evenredig is met die versnelling en met een eigenschap van het voorwerp, welke men m. noemt. Dit wordt in formule uitgedrukt door: kracht = massa x versnel...

2024-02-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Massa

s., massa; een(veel), in heap klute, slompe, bulte, binde, soad (it) rêst, protte, boel; gâns.

2024-02-25
Woordenboek Italiaans (IT-NL)

A. Lankhout en J.E. Bas Backer (1951)

massa

massa; kledingfonds.

2024-02-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Massa

I. (Lat.), v. (-’s), 1. toebereide stof (zonder gedachte aan hoeveelheid of gedaante) die voor de vervaardiging van iets wordt gebruikt, specie: de gesmolten massa; 2. (nat.) hoeveelheid stof die enig lichaam bevat: van twee lichamen zijn de gewichten evenredig met de massa’s; — lichaam, afgescheiden gedacht van geest en leven: h...

2024-02-25
Vreemde woorden in de natuurkunde en namen der chemische elementen

Prof. Dr. P.H. van Laer (1949)

Massa

(Lat.; Gr. maza = deeg, klomp, brok; massein = kneden). Het woord massa is door Newton (1642-1727) ingevoerd als naam voor de hoeveelheid stof (iquántitas matériae).