Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 18-11-2021

Kweken

betekenis & definitie

en kweker. Een k. is iemand, die doelbewust en systematisch nieuwe, betere rassen tracht te winnen.

In het Kwekersbesluit 1941 werd onder k. verstaan iemand, die een ras het eerst nieuw heeft gewonnen. Dikwijls wordt van k. gesproken, wanneer in werkelijkheid teler wordt bedoeld. Een teler is iemand, die een gewas doet groeien om het product te verkopen voor de consumptie of verwerking. De k. echter schept een ras. De kunst van het kweken ligt niet in het scheppen van nieuwigheden op zichzelf. Ze ligt ten dele in het intuïtief kiezen van ouderrassen of uitgangsmateriaal, waaruit gunstige erfelijke combinaties te voorschijn kunnen komen, doch grotendeels in het ontdekken van het werkelijk superieure in de veelheid van vormen uit natuurlijke populaties of uit populaties, die door kruising worden verkregen.

Om dit te kunnen doen moet de k. bijzondere eigenschappen bezitten. Hij moet een goed kenner zijn van zijn materiaal. Ilij moet weten in welke opzichten bestaande rassen te kort schieten en waardoor zij uitmunten. Hij moet dit kunnen bezien uit een oogpunt van de behoeften van de land-, tuin- of bosb., die steeds nieuwe eisen stellen en gediend zijn met een beperkt aantal rassen, welke passen bij grond, klimaat en bedrijf en voldoen aan de wensen van consument of verwerkende industrie.In België worden de woorden k. en k. gebruikt voor wat in Ned. met fokken en fokker wordt aangeduid.