Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Staffelvorm

betekenis & definitie

De staffelvorm is een balans in verticale opstelling en wordt gebruikt in de boekhouding. De staffelvorm is een hulpmiddel om het saldo van een reeks bedragen op expliciete wijze vast te stellen.

In de staffelvorm wordt een reeks getallen onder elkaar geplaatst zodat het overzicht beter bewaard wordt en de kans op fouten zo verkleind wordt. Er zijn twee verschillende staffelvormen.

Bij de gewone staffelvorm is het gebruikelijk dat er in een overzicht geen plus en min tekens worden gezet. Aan het resultaat van een bewerking kan een lezer van de staffelvorm zien of er sprake is van een optrek- of aftrekpost. In deze staffelvorm is vrijwel direct het eindresultaat af te lezen. Wanneer men ook de tussenresultaten wil zien kan er gebruik gemaakt worden van een uitsplitsing over meerdere kolommen.
De gewijzigde staffelvorm geeft een compacter beeld, maar het is niet mogelijk om tussenresultaten te zien.

Een balansvorm die veel vaker voorkomt is de scrontovorm. Hierbij staan de cijfers naast elkaar en daarom heet deze vorm een horizontale balansopstelling. Hierbij staat de activa aan de debetzijde (links), en de passiva aan de creditzije (rechts).