Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Materialiteitsbeginsel

betekenis & definitie

Het materialiteitsbeginsel is een onderdeel van de accounting principes die stelt dat eventuele onnauwkeurigheden op de jaarrekening van een onderneming toelaatbaar zijn, indien deze niet van materieel belang zijn voor alle belanghebbenden.

Binnen de accounting worden verschillende beginselen of principes gehanteerd die voor een volledige, eerlijke en transparante bedrijfsvoering moeten zorgen. Deze beginselen worden gezamenlijk de accounting principes genoemd. Een van deze accounting principes is het materialiteitsbeginsel.

Het materialiteitsbeginsel houdt in dat men als accountant eventuele kleine onnauwkeurigheden op de balans mag laten staan, in geval deze geen materieel belang hebben. Het materialiteitsbeginsel is bijvoorbeeld van kracht voor allerlei kleine kantoorartikelen, zoals paperclips of nietjes. Deze hebben voor de bedrijfsvoering zodanig weinig invloed, dat deze in overeenstemming met het materialiteitsbeginsel niet apart op de balans komen te staan, maar worden samengevoegd met een andere post.