Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Coöperatieve vereniging

betekenis & definitie

Een coöperatieve vereniging is een rechtspersoon die, in tegenstelling tot de normale vereniging, winst mag behalen dat ten behoeve komt van de leden.

Een coöperatieve vereniging is veel een aaneensluiting van personen of instanties met eenzelfde belang. Waar men zich bij een reguliere vereniging aansluit voor recreatie of interesses, heeft een coöperatieve vereniging veelal een andere functie. De coöperatieve vereniging is dan bedoel om de financiële positie van haar leden te versterken ofwel belangen hierin te behartigen. Net als een normale vereniging is een coöperatieve vereniging een rechtspersoon. Dit houdt kortgezegd in dat de coöperatieve vereniging rechtsbevoegd is, wat in nauwe zin betekent dat de vereniging als dusdanig overeenkomsten mag sluiten en eigenaar kan zijn van bijvoorbeeld goederen of panden. Een coöperatieve vereniging moet zich, in tegenstelling tot de reguliere vereniging, inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

De coöperatieve vereniging komt in Nederland niet veelvuldig voor. Sommige bedrijfstakken kennen echter van oudsher een coöperatie of coöperatieve vereniging, waar zelfstandige ondernemers zich kunnen inschrijven. Op deze manier staan alle zelfstandige ondernemers samen sterker tegen eventuele veranderingen in de markt. In de zuivelproductie en de bloementeelt kunnen zelfstandige ondernemers zich bijvoorbeeld inschrijven bij een coöperatieve vereniging die hun gezamenlijke belangen behartigd.