Doornenburg betekenis & definitie

De Doornenburg is het enige middeleeuwse kasteel in Nederland met een nog functionerende boerderij binnen de poorten. Er lopen tien melkkoeien en enig jongvee rond. Het kasteel bestaat uit een hoofdburcht, die door een smalle houten brug verbonden is met de grootste voorburcht in Nederland (3000 vierkante meter). Het middeleeuwse kasteel diende als decor voor de bekende televisieserie over de koene ridder Floris (gespeeld door Rutger Hauer) en zijn geheimzinnige vriend Sindala. Adres: Kerkstraat 27.

Napoleon noemde Nederland laatdunkend 'een aanslibbing van de Rijn en de Maas'. Inderdaad hebben de grote rivieren, die voor die puur Hollandse vergezichten zorgen, hun bron in Zwitserland en Frankrijk. De Linge is de langste rivier die van begin tot eind geheel over Nederlands grondgebied stroomt. De Linge ontspringt bij Doornenburg in het uiterste oosten van de Betuwe en mondt 108 kilometer verder bij Gorinchem uit in de Boven-Merwede. Bij Zoelen duikt de rivier via een duiker onder het Amsterdam-Rijnkanaal door. Vanaf Geldermalsen is de Linge bevaarbaar. De fraaie rivier is zeer geschikt voor het maken van kanotochten.