Bloemendaal betekenis & definitie

Het Nationaal Park de Kennemerduinen heeft het breedste en meest ongeschonden duingebied van Nederland. Zeestromingen voerden permanent karrenvrachten schelpen aan en zorgden ervoor dat dit deel van de Nederlandse kust zeer kalkrijk is. De vegetatie heeft zich aangepast.

Het 2500 hectare grote gebied (verdeeld over een aantal natuurterreinen) is zeer afwisselend. Er zijn open duinen, binnenduinen, duinmeren, loofbossen, naaldbossen en bossen met een landgoedkarakter. Het eikenbos in het deel Duin en Kruidberg is een van de best ontwikkelde en meest uitgestrekte natuurlijke duinbossen in Nederland.

TIP: Het bezoekerscentrum De Kennemerduinen aan de Zeeweg in Overveen schenkt aandacht aan de flora en fauna van Zuid-Kennemerland.

Een uitgebreide collectie van 800 plantensoorten, bomen en struiken die voorkomen in het duingebied zijn te bewonderen in Thijsse's Hof, midden in het Bloemendaalse Bos, achter het pand Mollaan 4. Het is de eerste heemtuin in Europa, in 1925 aangelegd onder leiding van dr. Jac. P. Thijsse. De vermaarde bioloog kreeg het terrein aangeboden ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag. Er vinden regelmatig rondleidingen plaats.

Jacobus Pieter Thijsse (1865-1945) werkte als leraar in Amsterdam, op Texel en in Bloemendaal. Vooral door zijn talrijke natuurboeken - hij schreef onder meer de teksten voor achttien Verkade-albums - heeft hij veel bijgedragen aan de popularisering van de biologie. Thijsse was in Nederland de grote voorloper van het 'milieubewustzijn'. Toen de gemeente Amsterdam het Naardermeer* wilde dempen met huisvuil, nam hij met enkele medestrijders het initiatief tot de oprichting van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Ook speelde hij een rol in de ontwikkeling van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels. Wegens zijn grote verdiensten voor de biologie ontving Jac. P. Thijsse in 1922 een eredoctoraat van de Gemeentelijke Universiteit Amsterdam.