Wat is de betekenis van Bloemendaal?

2006
2021-05-09
Monumenten in Noord Holland

Encyclopedie over monumenten in Noord Holland (2010)

Bloemendaal

Dorp, ontstaan in de 12de eeuw op een strandwal achter de duinen en oorspronkelijk Aelbertsberg genoemd naar een hier door graaf Floris II gestichte hof (ten westen van Brederodelaan nabij het Meertje van Caprera). Rond 1550 werd dit hof Huys te Bloemendaal genoemd naar de familie Blommendael, die vanaf begin 16de eeuw eigenaar was van het huis (af...

Lees verder
2002
2021-05-09
Aad Struijs

Auteur "Het toppunt van Nederland"

Bloemendaal

Het Nationaal Park de Kennemerduinen heeft het breedste en meest ongeschonden duingebied van Nederland. Zeestromingen voerden permanent karrenvrachten schelpen aan en zorgden ervoor dat dit deel van de Nederlandse kust zeer kalkrijk is. De vegetatie heeft zich aangepast. Het 2500 hectare grote gebied (verdeeld over een aantal natuurterreinen) is ze...

Lees verder
1981
2021-05-09
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Bloemendaal

(18 000 inwoners), gemeente in Noord-Holland, waartoe ook de villadorpen Aerdenhout, Overveen en Santpoort behoren. In Overveen is in de duinen een oorlogskerkhof.

1973
2021-05-09
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Bloemendaal

Bloemendaal - Ned. gemeente in de prov. NoordHolland, ten westen van Haarlem in Kennemerland, 38,21 km2 (duinen en geestgrond), 18000 inw.; 32,5% r.k., 20,0% n.h., 6,0% geref., 10,0% overige en 31,5 g. kerkg. Bloemendaal is een typische woongemeente met villaparken, grote landhuizen en buitenplaatsen, o.a. Elswout. De oude dorpskernen Bloemendaal (...

Lees verder
1933
2021-05-09
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Bloemendaal

Bloemendaal - gem. in de duin- en geestgronden der prov. N. Holland, begrensd in het O. door o.a. Haarlem, in het W. door Zandvoort en de Noordzee; opp. 3 846 ha, omvattend de villawijken en dorpen Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Vogelenzang en een deel van Santpoort. Op 1 Jan. 1933: 14 999 inw. Een groot deel is forens, dank zij de mooie duinen...

Lees verder
1916
2021-05-09
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Bloemendaal

Bloemendaal - dorp en gem. in de prov. N.-Holland. De gemeente heeft een oppervl. van 4067 H.A. en een bevolking van ongeveer 9000 inw.; ze grenst in ’t N.W. aan de Noordzee en bestaat bijna geheel uit duinen, waaronder ook de historische Blinkert, die tot de hoogste van Nederland behooren, en verder een breede strook geestgrond. De hooge en droge...

Lees verder