2019-11-22

Bloemendaal

Dorp, ontstaan in de 12de eeuw op een strandwal achter de duinen en oorspronkelijk Aelbertsberg genoemd naar een hier door graaf Floris II gestichte hof (ten westen van Brederodelaan nabij het Meertje van Caprera). Rond 1550 werd dit hof Huys te Bloemendaal genoemd naar de familie Blommendael, die vanaf begin 16de eeuw eigenaar was van het huis (afgebroken 1746). In de 16de en 17de eeuw ontstonden talrijke linnenblekerijen langs de Bloemendaalseweg, de Kennemerweg en de Brederodelaan. Bij de Her...

2019-11-22

Bloemendaal

Het Nationaal Park de Kennemerduinen heeft het breedste en meest ongeschonden duingebied van Nederland. Zeestromingen voerden permanent karrenvrachten schelpen aan en zorgden ervoor dat dit deel van de Nederlandse kust zeer kalkrijk is. De vegetatie heeft zich aangepast. Het 2500 hectare grote gebied (verdeeld over een aantal natuurterreinen) is zeer afwisselend. Er zijn open duinen, binnenduinen, duinmeren, loofbossen, naaldbossen en bossen met een landgoedkarakter. Het eikenbos in het deel Dui...

2019-11-22

Bloemendaal

Bloemendaal - dorp en gem. in de prov. N.-Holland. De gemeente heeft een oppervl. van 4067 H.A. en een bevolking van ongeveer 9000 inw.; ze grenst in ’t N.W. aan de Noordzee en bestaat bijna geheel uit duinen, waaronder ook de historische Blinkert, die tot de hoogste van Nederland behooren, en verder een breede strook geestgrond. De hooge en droge ligging, het voortreffelijke drinkwater (prise d’eau der Amsterdamsche en Haarlemsche duinwaterleiding bij het dorp Vogelenzang) en de beplanting...

2019-11-22

Bloemendaal

Bloemendaal - Ned. gemeente in de prov. NoordHolland, ten westen van Haarlem in Kennemerland, 38,21 km2 (duinen en geestgrond), 18000 inw.; 32,5% r.k., 20,0% n.h., 6,0% geref., 10,0% overige en 31,5 g. kerkg. Bloemendaal is een typische woongemeente met villaparken, grote landhuizen en buitenplaatsen, o.a. Elswout. De oude dorpskernen Bloemendaal (ned. hervormde kerk, 1635), Overveen en Vogelenzang (dorp van bloembollenkwekers) liggen net op de geestgronden, terwijl Aerdenhout is ontstaan op afg...

2019-11-22

Bloemendaal

Bloemendaal - gem. in de duin- en geestgronden der prov. N. Holland, begrensd in het O. door o.a. Haarlem, in het W. door Zandvoort en de Noordzee; opp. 3 846 ha, omvattend de villawijken en dorpen Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Vogelenzang en een deel van Santpoort. Op 1 Jan. 1933: 14 999 inw. Een groot deel is forens, dank zij de mooie duinen en bosschen en uitmuntende verbindingen. 60% der inw. is Prot., ruim 25% Kath., ruim 13% onkerkelijk. Voor de Kath. zijn er parochies te Aerdenhout-B...