Gepubliceerd op 18-08-2020

Schout-bij-Nacht

betekenis & definitie

Men onderscheidt bij de marine: subalterne officieren, hoofdofficieren en opper- of vlagofficieren.

Tot de vlagofficieren behooren : admiraal, vice-admiraal en schout-bij-nacht. Zij voeren het bevel over een vloot of een smaldeel.

De schout-bij-nacht staat in rang gelijk met generaal-majoor bij het leger. Eertijds had de schout-bij-nacht tot taak, te zorgen, dat de schepen ’s nachts in goede volgorde voeren.

Vóór dien tijd was de schout-bij-nacht de plaatsvervanger van den schout in Nederlandsche steden, gedurende de nacht.

< >