Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Nest (visscherij)

betekenis & definitie

Kleine vischjes, garnalen, krabben, die in kuilnetten in de Zuiderzee meegevangen worden en als eendenvoer aan de nestboeren (eendenhouders) van Landsmeer en Ilpendam verkocht worden. Soms worden zij tot vischmeel verwerkt, of als meststof gebruikt.

Bij de visscherij in de Noordzee zijn die vischjes grooter en het zijn dan voornamelijk kleine schar en schol. Men spreekt daar van ,,puf”.