Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Nestel

betekenis & definitie

Schoudersieraad van een uniform. Nestels worden gedragen, ten eerste als onderscheidingsteeken door adjudanten en ordonnansofficieren van de Koningin, door adjudanten van den Minister van Oorlog en de marineofficieren, behoorende bij den staf van hooge marineautoriteiten.

Deze nestels worden op den rechterschouder gedragen.Ten tweede, als aanduiding van een wapen : dat der marechaussees. Deze worden op den linkerschouder gedragen.

Ten derde als aanduiding op de livrei van lakeien en lijfjagers.

Voorts is een nestel een veter of rijgsnoer, maar ook de malie van een veter. ,,Een witte veter met koperen nestels.” „Een rond nestelgaatje.”