Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Lam Gods

betekenis & definitie

Agnus Dei. Een woord, gebruikt door Johannis den Dooper om den Christus aan te wijzen als zoenoffer.

Joh. 1,29 : , ,Des anderen daags zag Johannes Jezus tot hem komen en zeide: Ziet het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt.’' De vergelijking van Jezus met het Lam komt dertig maal voor in de Heilige Schrift.Agnus Dei wordt ook genoemd een gebed, dat met die woorden begint.

Het Lam Gods wordt in de beeldhouwkunst en op schilderijen afgebeeld met een kruis of met een vaan. Soms liggende op een boek.