Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Beklemde breuk

betekenis & definitie

Een breuk is een opening in den buikwand, onder de huid gelegen, waardoor ingewand naar buiten kan komen. Indien het ingewand in die opening beklemd raakt, ontstaat een beklemde breuk en is er groot levensgevaar, vooral indien het ingewand een darm is.

Het bloed, dat de slagaderen aanvoeren, kan niet terug en de voeding van het beklemde gedeelte wordt onvoldoende, zoodat de darm afsterft. Bevrijding van den darm brengt redding, indien de beklemming kort heeft geduurd.