Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Baardwerk (waterbouwkunde)

betekenis & definitie

Blees werk. Zinkstuk van rijshout, gebruikt bij den aanleg van kribben in de rivieren.

Men vlecht rijsbossen in lagen samen tot baardwerk van ten hoogste een meter dikte. Dan wordt het vlot gemaakt en naar de plaats van bestemming gesleept, waar men het, met steenen bezwaard, laat zinken. Op deze wijze verkrijgt men een fundament voor de aan te leggen krib. Ook voor oeververdediging gebruikt men dit baardwerk. Het beveiligt den oever tegen uitschuring door den stroom.