Synoniemen van Krib

2020-04-07

Krib

Krib - soldatenbed. Zie ook kuise etui.

2020-04-07

krib

krib - Zelfstandignaamwoord 1. (veeteelt) een voor veevoer gebruikte bak die aan de bovenzijde veel ruimer is dan op de bodem Zorg dat de kribben alle snel worden gevuld, anders worden de paarden dol. 2. (meubel) een eenvoudig en gemakkelijk vervoerbaar soldatenbed Buiten legertent stonden nog enkele kribben met gewonden. 3. (waterstaat) kleine, vaak stenen golfbrekertjes die op regelmatige...

2020-04-07

Krib

In het hoofdstuk over rivieren zullen we jullie vertellen, hoe het komt, dat een rivier veelal de neiging vertoont, haar bedding te verleggen. Op allerlei manieren trachten de mensen dat te voorkomen; zij hebben het liefst, dat de rivier netjes in haar bed blijft stromen en dit zo op voldoende diepte houdt. Daartoe bouwt men dwars op den stroom kribben, smalle dammetjes, die in bijna al onze grote rivieren, vooral in Rijn, Waal en Lek, te vinden zijn. De kribben bestaan uit zand, dat wordt vastg...

2020-04-07

Krib

Krib - hoofd of dam in een rivier aangebracht ter vernauwing van het profiel om daardoor betere bevaarbaarheid te verkrijgen. De kribben worden meest van rijshout met steenstorting vervaardigd. De kruin ligt 1 a 2 M. boven den middelbaren rivierstand; zij liggen meestal loodrecht op de stroomrichting van de rivier.

2020-04-07

Krib

(waterb.), dam, welke, als onderdeel van de normaliseering van een rivier, daarin van den oever af wordt uitgebouwd, om de breedte van de rivier te beperken en daardoor de diepte te vergrooten. Naar gelang de as van de krib loodrecht op den oever is gericht, dan wel een weinig stroomopwaarts of stroomafwaarts, spreekt men van perpendiculaire, inclinante of declinante krib. De afstand van de kribben houdt verband met de breedte van de rivier. Hij moet zoodanig zijn, dat de stroom goed geleid word...