Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

Gepubliceerd op 17-03-2020

iemand de baard afdoen

betekenis & definitie

(1947) (Vlaanderen, inf.) iemand te slim af zijn; iemand overtreffen.

• Hij zit al in de vierde Latijnse en doet ze allemaal de baard af. (Leo op de Beeck: De moeder van het dorp. 1947)
• We gaan ze de baard afdoen (bij het kaartspel). (H. Mullebrouck: Vlaamse volkstaal. 1984)
• (Herman J. Claeys: Vlaams Dialecten woordenboek. 2001)
• Eigenlijk had ik gedacht en gehoopt dat gij die kloteboel in dat college wel zoudt overleven om dan uiteindelijk in een positie te belanden van waaruit ge de paters en de pastoors en het omhooggevallen villavolk de baard zoudt kunnen afdoen. (Erik Vlaminck: De zwarte brug. 2016)