Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 19-04-2017

2017-04-19

Equivalentierelatie

betekenis & definitie

Een symmetrische en transitieve relatie, bijvoorbeeld even groot als. De termen ervan zijn in die zin equivalent dat er een determinabele eigenschap is, zoals grootte, die ze alle in dezelfde mate of in dezelfde determinate vorm (bijvoorbeeld 10 cm lang) hebben (vgl. determinata en determinabilia); en zodat wanneer een ervan de relatie tot iets heeft dat ook voor de andere geldt. Als a even groot is als b, dan geldt: als a even groot is als c, dan is b even groot als c.