Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 20-08-2018

Zomersproeten

betekenis & definitie

Zomersproeten zijn kleine, ronde, min of meer donkere vlekjes, die bij personen, welke eene teedere huid hebben, alzoo vooral bij blonde personen met rood haar, door den invloed van het zonnelicht en de zonnewarmte, door vochtigheid en wind op onbedekte plaatsen des ligchaams ontstaan. Dit geschiedt door de afscheiding van een bruin pigment in de bovenste huidlaag. In den winter ziet men ze verbleeken of ook wel geheel verdwijnen. Door middel van eene afschilfering der opperhuid met hare dieper gelegene, pigmentbevattende lagen kan men de zomersproeten doen verdwijnen.

Zij keeren echter na verloop van weinige weken terug, wanneer de huid blootgesteld wordt aan denzelfden invloed, die ze te voren deed ontstaan. Op deze wijze werken de nog al veel gebruikte lilionèse en de door Hebra aanbevolene omslagen met eene oplossing van 1 deel sublimaat in 100 deelen water. Men laat deze omslagen slechts weinige uren werken en draagt er zorg voor, dat geene plooijen gelegd worden in het linnen lapje, daarmede bevochtigd. Is de huid daarna ontstoken, dan bedekt men ze met compressen, in olie gedoopt. Daarop verdwijnen de zomersproeten door afschilfering der huid, maar men verlieze niet uit het oog, dat sublimaat een hevig vergift is.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!