Yntema betekenis & definitie

Yntema (Jacob Wijbrand), een verdienstelijk bevorderaar der Nederlandsche letterkunde en geboren te Amsterdam in 1779, was boekhandelaar in zijne geboortestad, voorts redacteur en uitgever der „Vaderlandsche Letteroefeningen”, waarin bij vele bijdragen leverde, en overleed op zijn buitengoed bij Arnhem den 16 den Februarij 1858. Hij schreef: „Amsterdam, Parijs en Berlijn met betrekking tot het revolutiemaken. Ernst en scherts(1848)”, — en „Gevolgen van het revolutiemaken. Proeve van een alphabetisch overzigt in rijm (1848)”.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018