Valée betekenis & definitie

Valée (Silvain Charles, graaf), een Fransch maarschalk, geboren den I7den December 1773 te Brienne Ie Chateau, trad in 1792 in dienst bij het Noorderleger, werd in 1795 tot kapitein en in. 1804 tot luitenant-kolonel bevorderd en verkreeg, nadat hij zich bij Jena onderscheiden had, in 1807 als kolonel het kommando over het pte regiment artillerie van het derde armeekorps in Spanje, waar hij in Augustus 1811 opklom tot den rang van divisie-generaal. Bij de eerste restauratie keerde hij naar Frankrijk terug en werd door Lodewijk XVIII benoemd tot inspecteur-generaal der artillerie. Hoewel hij gedurende de Honderd Dagen het door Napoleon hem opgedragen bevel over de artillerie van het 5de armeekorps had aanvaard, verhief Lodewijk XVIII hem wederom tot inspecteur-generaal.

Nadat hij in 1835 de waardigheid van pair verkregen had, vergezelde hij in 1837 generaal Damrémont naar Algiers, belastte zich bij de expeditie naar Constantine met het bevel over de artillerie, na den dood van Damrémont met het opperbevel en veroverde den 13den October stormenderhand de stad. Tot belooning verkreeg hij den maarschalksstaf en zag zich in het begin van December benoemd tot gouverneurgeneraal der Fransche bezittingen in Afrika. Nadat hij er de Fransche veroveringen aanmerkelijk had uitgebreid, werd hij tegen het einde van 1840 teruggeroepen, en overleed te Parijs den 16den Augustus 1846.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018