Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 20-08-2018

Temperatuur

betekenis & definitie

Temperatuur noemt men de voelbare warmte van een ligchaam in tegenoverstelling van de latente of gebondene warmte, of ook den toestand, dien de voelbare, door den thermometer aangewezen warmte in een ligchaam veroorzaakt. De laagste temperatuur, ergens door een thermometer aangewezen, bedraagt —58° C. te Irkoetsk in Siberië, — en de hoogste in de schaduw +56° C. te Moerzoek in Afrika. — In de muziek geeft men den naam van temperatuur aan die inrigting van den toonladder, waardoor sommige toonen een weinig buiten hunne fijnste zuiverheid treden, zoodat alle intervallen behoorlijk met elkander in verband staan.