Saccharimetrie betekenis & definitie

Saccharimetrie noemt men het bepalen van het suikergehalte, inzonderheid van vloeistoffen. Daartoe maakt men gebruik van den saccharimefer. Deze kan een polarisatietoestel zijn of ook — in de meeste gevallen — een areometer, die het suikergehalte procentsgewijs en regtstreeks aanwijst. Zie voorts onder Suiker.

Laatst bijgewerkt 14-08-2018