Sa da Bandeira betekenis & definitie

Sa da Bandeira (Bernardo de), een Portugeesch staatsman, geboren te Estremadura in 1796, studeerde te Coimbra en te Parijs, was een voorstander der revolutie van 1820 en verdedigde in 1823 de constitutie tegen de contra-revolutie, zoodat hij na de zegepraal van deze verbannen werd. Na het verleenen der grondwet door dom Pedro keerde hij terug, diende onder Saldanha en werd tot tweemaal toe minister van Marine. Gedurende de September-omwenteling van 1836 nam hij weder zitting in het ministérie, maar plaatste zich vervolgens openlijk aan het hoofd van den opstand van September 1846, zoodat hij al zijne ambten en waardigheden verloor.

Hij herkreeg ze echter door de amnestie van 10 Junij van het volgende jaar en trad in de Cortes in de gelederen der oppositie, totdat hij in 1856 weder minister van Marine en in 1860 van Oorlog werd. In 1865 zag hij zich belast met de vorming van een Kabinet, hetwelk zich staande hield tot 1870. Hij overleed den 6den Januarij 1876.

Laatst bijgewerkt 14-08-2018