Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 14-08-2018

Rodez

betekenis & definitie

Rodez, de hoofdstad van het Fransche departement Aveyron, aan de rivier van dezen naam en door een zijtak naar Capdenac met den spoorweg van Brives naar Montauban verbonden, is de zetel van het departementsbestuur, van een bisschop en van eenige regtbanken. Men heeft er eene fraaije hoofdkerk in spitsboogstijl, een sierlijk bisschoppelijk paleis, een hotel van de prefectuur, een nieuw paleis van Justitie, met boomen beplante boulevards en de bouwvallen van een Romeinsch amphitheater, — voorts een lycéum, een seminarium voor priesters, kweekscholen voor onderwijzers en onderwijzeressen, een instituut voor doofstommen, eene boekerij met 20000 deelen, een muséum, een natuurkundig kabinet, een schouwburg en ruim 12000 inwoners. Er zijn steenkolenmijnen, laken- en katoen-, hoeden- en kaarsenfabrieken enz. Rodez is het oude Segodunum, de hoofdstad der Ruteniërs, later die van het graafschap Rouergue.