Racan betekenis & definitie

Racan (Honorat de Bueil, markies de), een verdienstelijk Fransch idyllendichter, geboren in 1589 te La Roche-Racan in Touraine en aldaar overleden in 1670, was eerst page aan het Hof van Hendrik IV, kwam bij zijn oom, den hertog de Bellegarde, in kennis met den dichter Malherbe, die zich met de vorming van den veelbelovenden jongeling bemoeide, nam als officier deel aan eenige veldtogten en genoot vervolgens te Parijs den omgang met de uitstekendste mannen van zijn tijd. Hij was een van de eerste leden der Fransche Académie. Zijne „Bergeries” bevatten bekoorlijke tafereelen uit het leven op het land. Zijne gezamenlijke dichtwerken werden in 1857 in 2 deelen op nieuw uitgegeven door Tenant de Latour.

Laatst bijgewerkt 14-08-2018