Quartet betekenis & definitie

Quartet is de naam van een vierstemmig muziekstuk. Bij orkestmuziek is het een stuk, gecomponeerd voor 2 violen, violoncel en bas; het draagt in dit geval den naam van strijkquartet.

Het kan een solo-quartet zijn, waarin één dezer instrumenten praedomineert, terwijl de overige meer ter begeleiding dienen, of een bewerkt quartet, waarin de vier partijen gelijkmatig zijn zamengesmolten tot een harmonisch geheel. De schepper van dit laatste quartet is Haydn, die uitstekende navolgers in Mozart, Beethoven, Spohr, Schubert en Onslow, en in lateren tijd in Mendelssohn, Schumann, Hiller, Brahms, Raff en Volkmann gevonden heeft.

Een vocaal quartet is een vierstemmig gezang zonder begeleiding.

Laatst bijgewerkt 14-08-2018