Quaden betekenis & definitie

Quaden is de naam van een magtig Germaansch volk, hetwelk tot den stam der Suéven behoorde en het hedendaagsch Moravië bewoonde. Het voegde zich in de dagen van Marbod bij de bondgenooten der Romeinen, maar nam in 167 deel aan den oorlog der Marcomannen.

In weerwil van den vrede, door Marcus Aurelius met hen gesloten, bleven de Quaden vijanden der Romeinen, zoodat genoemde Keizer aan en binnen de grenzen van hun land onderscheidene kasteelen deed verrijzen. Cómmodus vernieuwde in 180 den vrede met hen; niettemin deden zij later meermalen invallen op Romeinsch grondgebied. Tegen het einde der 4de eeuw verdwijnen zij uit de geschiedenis.

Laatst bijgewerkt 14-08-2018