Laan betekenis & definitie

Laan (Adriaan van der), een verdienstelijk Nederlandsch teekenaar en graveur, was de onderwijzer van den beroemden graveur Jan Punt. Hij werkte nog in 1740, doch zijn sterfjaar is niet bekend. Hij vervaardigde vele teekeningen met de pen en met Oost-Indischen inkt en vertoefde geruimen tijd te Parijs.

Van hem hebben wij: „Veertig stuks landschappen zoo in Italië als Duitschland, na ’t leeven geteekend door de wijt-beroemde kunstschilder J. Glauber en geëtst door A. v. d. Laan.” Anderen noemen hem Adolph van der Laan, en nog anderen zijn van oordeel, dat Adriaan en Adolph verschillende personen waren. Voorts heeft men van A. van der Laan: „Platte gronden van het Oude-Zijds-Huiszittenhuis en Huiszittend-Vrouwenhof enz. (1735)”, — „Afbeeldingen en levensbeschrijvingen van eenige voorname personen. Met 23 portretten van den beroemden plaatsnijder A. van der Laan (1755)”. — „Zeeland en Stroomlust, bestaande in verscheide gezigten (21 bladen f°)”, enz.

Laatst bijgewerkt 08-08-2018