Gachard betekenis & definitie

Gachard (Louis Prosper), archivaris-generaal van het koningrijk België en een verdienstelijk beoefenaar der geschiedenis, werd geboren te Parijs in 1800, zag zich aanvankelijk bestemd voor de boekdrukkerij, studeerde echter in de regten, en begaf zich toen naar België, waar hij na de omwenteling van 1830 als archivaris geplaatst werd. Hij heeft niet alleen door de rangschikking en verrijking der schatten van het archief, maar ook door zijne geschiedkundige nasporingen zich zeer verdienstelijk gemaakt. Inzonderheid heeft onze Vaderlandsche geschiedenis veel te danken aan zijne „Correspondance de Guillaumele-Taciturne (1847—1865, 5 dln)”, — en aan zijne „Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas (1848—1859, 3 dln)”, door hem meerendeels ontleend aan het archief van Simancas in Spanje.

Voorts schreef hij: „Retraite et mort de Charles V (1854)”, en „Don Carlos et Philippe II (1863, 2 dln)”. Hij is onder anderen lid van de Koninklijke Belgische Académie van Wetenschappen en secretaris der Geschiedkundige Commissie.

Laatst bijgewerkt 07-08-2018