Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 06-08-2018

2018-08-06

Doorgang

betekenis & definitie

Doorgang noemt men den schijnbaren togt over de zonneschijf van de binnenplaneten Mercurius en Venus, wanneer zij zich tusschen deze schijf en het oog van den op aarde geplaatsten waarnemer bevinden. Indien de loopbanen der planeten zamenvielen met den zonsweg (écliptica), zou zulk een doorgang telkens bij de onderste conjunctie plaats grijpen, doch nu kan zulks alleen geschieden nabij de knoopen of snijpunten van die loopbanen met de écliptica. De doorgangen van Mercurius worden waargenomen in Mei en November, die van Venus den Junij of den 6den December, omdat de aarde alsdan door de knooplijnen dier planeten gaat.

Wij verwachten in deze eeuw doorgangen van Mercurius in 1878, 1881, 1891 en 1894,— en van Venus in 1874 en 1882. Laatstgenoemde zijn vooral van belang tot bepaling van de parallaxis (het Verschilzigt) der zon. — Omtrent den doorgang van hemelligchamen door den meridiaan zie Culminatie.