Wat is de betekenis van Doorgang?

2019
2021-07-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

doorgang

doorgang - Zelfstandignaamwoord 1. opening waar men doorheen kan gaan 2. gelegenheid door te gaan Woordherkomst afleiding van het werkwoord "doorgaan" samenstelling van door en gang Synoniemen doortocht, overgang, passage Verwante begrippen grensovergang, spoorwegovergang

Lees verder
2018
2021-07-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

doorgang

doorgang - zelfstandig naamwoord uitspraak: door-gang 1. het er doorheen gaan ♢ we zien de doorgang van lichtstralen door glas 2. het gebeuren, het plaatsvinden ♢ het feest kan helaas geen doorg...

Lees verder
1990
2021-07-25
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

doorgang

doorgang - Relatief smalle binnenruimten die zijn ontworpen om toegang te verschaffen tot andere ruimten.

1973
2021-07-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

doorgang

m. (-en), 1. het doorgaan: de van de lichtstralen door een lens; snijlijn van een vlak met een projectievlak; in de zin van plaatshebben: het feest zal geen — hebben, gaat niet door; het passeren van een cirkel aan de hemel, m.n. van de meridiaan; het gaan van een planeet over de zonneschijf, thans gewoonlijk overgang genoemd; 2. opening die...

Lees verder
1952
2021-07-25
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Doorgang

s., trochpaed (it), trochgong.

1950
2021-07-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Doorgang

m. (-en), 1. het doorgaan : de doorgang der lichtstralen door een lens; — (wisk.) snijlijn van een vlak met een projectievlak; — in de zin van plaats hebben : ‘t feest zal geen doorgang hebben, gaat niet door; (sterrenk.) het passeren van een cirkel aan de hemel, in ’t bijz. van de meridiaan; — he...

Lees verder
1933
2021-07-25
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Doorgang

schijnbare voorbijgang v/d zonneschijf v/d planeten Mercurius en Venus, als deze zich tusschen zon en aarde bevinden.

1933
2021-07-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Doorgang

(wisk.), → Projectie.

1916
2021-07-25
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Doorgang

Doorgang - (sterrek.), het oogenblik, waarop een ster zekeren cirkel der hemelsfeer, in het bijzonder een vertikaal, passeert. De d. wordt, met behulp van een passage-instrument, met oog-en-oor waargenomen, of op een chronograaf geregistreerd, tegenwoordig ook wel fotografisch vastgelegd. De d. door den meridiaan (boven- en onder-culminatie) dient...

Lees verder
1898
2021-07-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Doorgang

DOORGANG, m. (-en), het doorgaan iem. den doorgang weigeren; — (w. g.) ’t feest heeft geen doorgang, gaat niet door; — (sterrenk.) het passeeren van een cirkel aan den hemel, in ’t bijz. van den meridiaan; — het gaan eener planeet over de zonneschijf, thans gewoonlijk overgang genoemd; — engte, plaats waar men...

Lees verder
1870
2021-07-25
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Doorgang

Doorgang noemt men den schijnbaren togt over de zonneschijf van de binnenplaneten Mercurius en Venus, wanneer zij zich tusschen deze schijf en het oog van den op aarde geplaatsten waarnemer bevinden. Indien de loopbanen der planeten zamenvielen met den zonsweg (écliptica), zou zulk een doorgang telkens bij de onderste conjunctie plaats grijpen, doc...

Lees verder