Caccia betekenis & definitie

Caccia(Guglielmo), bijgenaamd il Moncalvo, een uitstekend Italiaansch historieschilder, werd geboren in 1568 te Montabone, opgevoed te Moncalvo, en overleed in 1623. Hij was een volgeling van Andrea del Sarto en van Rafaël, en vooral ervaren in het fresco-schilderen, zoodat zijne figuren zelfs thans nog haar koloriet behouden hebben. Tot zijne merkwaardigste kunstgewrochten behooren eene Madonna in het Koninklijk paleis te Turijn, eene engelenglorie aan den koepel van de S. Paolo-kerk te Novara, de Heilige Petrus in pauselijk plegtgewaad in de Kruiskerk te Turijn, de afneming van het Kruis in de S.

Gaudenzio- kerk te Novara, welke vooral belangstelling verdient, enz. Hij was een man van ongemeene vroomheid, zoodat hij volstrekt geene wereldlijke tafereelen schilderde, te Moncalvo een Ursulienen-klooster stichtte en er 5 van zijne dochters den sluijer deed aannemen. Twee van deze hebben zich als schilderessen onderscheiden.

Laatst bijgewerkt 02-07-2018