Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 13-04-2017

2017-04-13

Wethouder

betekenis & definitie

De wethouder maakt onderdeel uit van het dagelijks bestuur van de gemeente en neemt zitting in het college van burgemeester en wethouders.

Nederland is een constitutionele monarchie met een parlementair stelsel. Dit impliceert dat er in Nederland sprake is van een door de burgers gekozen parlement (volksvertegenwoordiging). Iedere burger in Nederland heeft op grond van artikel 4 van de Grondwet het recht om te kiezen en het recht om gekozen te worden en kan daarmee zitting nemen in het Nederlandse parlement. Het recht om te kiezen en om gekozen te worden, geldt niet slechts voor de landelijke politiek. Ook op lokaal niveau (zowel provinciaal als gemeentelijk) hebben burgers de mogelijkheid hun stem uit te brengen. Indien een persoon politieke invloed wenst uit te oefenen, heeft hij of zij de mogelijkheid zich lokaal verkiesbaar te stellen. Indien de persoon in kwestie voldoende stemmen behaalt, zal hij zitting nemen in de gemeenteraad. Voor de raadsleden die onderdeel uitmaken van de grotere partijen, bestaat er de mogelijkheid om wethouder te worden. De wethouder wordt benoemd door de gemeenteraad en maakt onderdeel uit van het college van b&w. Het college van b&w is het dagelijks bestuur van de gemeente en dient verantwoording af te legen aan de gemeenteraad over het door hun gevoerde beleid.