Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 30-09-2013

2013-09-30

Witboek

betekenis & definitie

Het Witboek volgt na het Groenboek en bevat een wettekst waarop door derden kan worden gereageerd, om op deze wijze de discussie over de inhoud van de richtlijnen te bevorderen.

Binnen de Europese Unie worden er over de verschillende onderwerpen stemmingen gehouden. Hierbij zijn bepaalde instellingen van de Europese Unie bevoegd hun stem te laten horen. Binnen de Europese Unie zijn er verscheidene manieren waarop er wordt gestemd, dit zijn de verschillende besluitvormingsprocedures. Enkele van deze besluitvormingsprocedures zijn: stemmen met eenparigheid van stemmen en stemmen met een gewone meerderheid. Alvorens een bepaald besluit echter in stemming komt, gaat er een heel proces aan vooraf. Te denken valt aan bijvoorbeeld het Witboek. Bij een Witboek komt de Europese Commissie met een voorstel waarin een wettekst staat opgenomen. Dit voorstel wordt openbaar gemaakt zodat burgers, instanties en overige belangstellenden hun mening hierover kunnen uitbrengen. De Europese Commissie hecht waarde aan deze manier van ontwerpen omdat er op deze wijze verschillende belanghebbenden worden gehoord bij de opstelling van een richtlijn. Naast een wettekst bevat een Witboek voorts een memorie van toelichting die betrekking heeft tot de richtlijn.