Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 15-05-2018

2018-05-15

Wederspannigheid

betekenis & definitie

Een persoon maakt zich schuldig aan wederspannigheid wanneer hij zich met geweld verzet tegen een ambtenaar die werkzaam is in de rechtmatige uitoefening van zijn functie.

Indien een opsporingsambtenaar gedurende de uitoefening van zijn werkzaamheden een verdacht persoon ziet, is hij bevoegd de betreffende persoon staande te houden en te vragen naar zijn identiteit. Wanneer er uit feiten en omstandigheden blijkt dat de persoon is aan te merken als verdachte, is de opsporingsambtenaar bevoegd hem aan te houden. Indien de verdachte zich tijdens de aanhouding met geweld verzet, is er sprake van wederspannigheid zoals omschreven in artikel 180 van het Wetboek van Strafrecht. In een dergelijk geval kan een verdachte worden gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of met een geldboete van maximaal 19.000 euro.