Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 18-03-2014

2014-03-18

Stempas

betekenis & definitie

De stempas hetgeen waarmee een kiezer wordt uitgenodigd te stemmen en waarmee de stemmer zijn stem daadwerkelijk kan uitbrengen.

Nederland is een constitutionele monarchie met een parlementair stelsel. Dit impliceert dat er in Nederland sprake is van een door de burgers gekozen parlement (volksvertegenwoordiging). Iedere burger in Nederland heeft op grond van artikel 4 van de Grondwet het recht om te kiezen en het recht om gekozen te worden en kan daarmee zitting nemen in het Nederlandse parlement. Om de verkiezingen (landelijk en lokaal) in goede banen te laten verlopen, is er een Kieswet in het leven geroepen. De Kieswet regelt praktische zaken die rondom verkiezingen spelen. Te denken valt aan bijvoorbeeld de benoeming van de leden bij het stembureau en Nederlanders die vanuit het buitenland hun stem wensen uit te brengen. Een ander belangrijk aspect waar de Kieswet op toeziet is de stempas. Met de stempas ontvangt de burger ten minste veertien dagen voorafgaand aan de verkiezingen de stempas waarmee hij de mogelijkheid krijgt zijn stem uit te brengen. Deze procedure staat omschreven in artikel J 7 van de Kieswet.