Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 19-01-2014

2014-01-19

Parlementaire meerderheid

betekenis & definitie

Een parlementaire meerderheid houdt in dat de helft plus één volksvertegenwoordigers voor een bepaald voorstel hebben gestemd.

In Nederland hebben de burgers het recht om het parlement te kiezen. Dit houdt in dat de burger met zijn stem een volksvertegenwoordiger kan kiezen, die vervolgens zitting zal nemen in de Tweede Kamer. De volksvertegenwoordigers hebben als primair doel het controleren van de bestuurders, in Nederland de regering. Om daadwerkelijk uiting te geven aan de controletaak, hebben de volksvertegenwoordigers diverse instrumenten. Te denken valt aan bijvoorbeeld het vragenrecht, het recht van interpellatie, het recht van amendement en het indienen van moties. Voorts heeft ieder Kamerlid de mogelijkheid een initiatiefwetsvoorstel in te dienen. Indien een dergelijk voorstel door de meerderheid van de parlementsleden wordt gesteund, is er sprake van een parlementaire meerderheid. Indien de regering een voorstel ziet worden aangenomen door het parlement, is er ook sprake van een parlementaire meerderheid en zal er uitvoering worden gegeven aan hetgeen is aangenomen.