Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 16-06-2015

Vragenrecht

betekenis & definitie

Het vragenrecht houdt in dat volksvertegenwoordigers de landelijke of lokale bestuurders kunnen controleren door middel van het stellen van mondelinge of schriftelijke vragen.

In Nederland hebben de burgers het recht om het parlement te kiezen. Dit houdt in dat de burger met zijn stem een volksvertegenwoordiger kan kiezen, die vervolgens zitting zal nemen in de Tweede Kamer. Ook op lokaal niveau (bijvoorbeeld gemeentelijk) hebben de burgers het recht de volksvertegenwoordigers te kiezen door het uitbrengen van hun stem. De lokale volksvertegenwoordigers nemen vervolgens zitting in de gemeenteraad. De volksvertegenwoordigers hebben als primair doel het controleren van de bestuurders. Naast deze controlefunctie, houden zij zich - samen met de bestuurders -
bezig met het maken van beleid of wetgeving. Om uiting te geven aan de controlefunctie, hebben de volksvertegenwoordigers verschillende rechten. Een van deze rechten is het vragenrecht; met het vragenrecht kunnen de bestuurders worden ondervraagd over een bepaalde situatie. Op landelijk niveau is het wekelijkse vragenuur een bekend fenomeen. Gedurende dit vragenuur stellen verschillende Kamerleden mondeling hun vraag aan de minister of staatssecretaris.