Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 16-06-2015

2015-06-16

Recht van interpellatie

betekenis & definitie

Het recht van interpellatie houdt in dat ieder Kamerlid de mogelijkheid heeft een minister of staatssecretaris naar de kamer te roepen ter beantwoording van vragen.

In Nederland hebben de burgers het recht om het parlement te kiezen. Dit houdt in dat de burger met zijn stem een volksvertegenwoordiger kan kiezen, die vervolgens zitting zal nemen in de Tweede Kamer. Ook op lokaal (bijvoorbeeld gemeentelijk) niveau hebben de burgers het recht de volksvertegenwoordigers te kiezen door het uitbrengen van hun stem. De (lokale) volksvertegenwoordigers nemen vervolgens zitting in de gemeenteraad. De volksvertegenwoordigers hebben als primair doel het controleren van de bestuurders. Naast deze controlefunctie, houden zij zich - samen met de bestuurders - bezig met het maken van beleid of wetgeving. Om daadwerkelijk uiting te geven aan de controletaak, hebben de volksvertegenwoordigers verschillende bevoegdheden. Op landelijk niveau hebben Kamerleden bijvoorbeeld het recht van interpellatie. Dit recht neemt met zich mee dat de Kamerleden de minister of staatssecretaris naar de kamer kunnen roepen ter verantwoording van een bepaald beleid. De minister of staatssecretaris is in dergelijke gevallen verplicht te antwoorden.