Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 13-04-2017

2017-04-13

Recht van amendement

betekenis & definitie

Het recht van amendement houdt in dat Kamerleden de mogelijkheid hebben om wijzigingen aan te brengen in (wet)voorstellen van het kabinet.

In Nederland hebben de burgers het recht om het parlement te kiezen. Dit houdt in dat de burger met zijn stem een volksvertegenwoordiger kan kiezen, die vervolgens zitting zal nemen in de Tweede Kamer. Ook op lokaal (bijvoorbeeld gemeentelijk) niveau hebben de burgers het recht de volksvertegenwoordigers te kiezen door het uitbrengen van hun stem. De (lokale) volksvertegenwoordigers nemen vervolgens zitting in de gemeenteraad. De volksvertegenwoordigers hebben als primair doel het controleren van de bestuurders. Naast deze controlefunctie, houden zij zich - samen met de bestuurders - bezig met het maken van beleid of wetgeving. Om uiting te geven aan de wetgevingstaak, hebben de volksvertegenwoordigers de mogelijkheid om een voorstel tot wetgeving te amenderen. Het amenderen houdt in dat het wetsvoorstel op enkele punten wordt aangepast, bijvoorbeeld een wijziging die met zich meeneemt dat meerdere burgers worden ontzien voor een bepaalde belasting. Alvorens een amendement daadwerkelijk werking heeft, moet de Tweede Kamer het amendement door middel van stemmingen hebben aangenomen.