Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 13-04-2017

2017-04-13

Omgevingsvergunning

betekenis & definitie

Een omgevingsvergunning zorgt ervoor dat een persoon die een vergunning wil aanvragen om te slopen, te bouwen of voor het milieu slechts één vergunning hoeft aan te vragen. De omgevingsvergunning omvat meerdere vergunningen.

Een vergunning wordt over het algemeen aangevraagd bij de gemeente. De aanvrager (belanghebbende) dient een aanvraag in en het uitvoeringsorgaan van de gemeente - het college van burgemeester en wethouders - beslist vervolgens over deze aanvraag. In het verleden moesten er bij de aanvraag van een simpele bouwvergunning verschillende vergunningen worden aangevraagd, onder andere een sloop- en milieuvergunning, om daadwerkelijk te mogen beginnen aan de bouw. Tegenwoordig zitten alle noodzakelijke vergunningen om over te mogen gaan tot de bouw vervat in één vergunning, de omgevingsvergunning. Dit bespaart zowel de aanvrager (de belanghebbende) als het uitvoeringsorgaan (het college van burgemeester en wethouders van de gemeente) een hoop tijd. Alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend, worden alle belangen meegewogen. Hierbij moet er bijvoorbeeld worden gedacht aan een klagende buurman of een milieuorganisatie (derde-belanghebbenden).