Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 19-01-2014

2014-01-19

Motie

betekenis & definitie

Een motie is een opdracht vanuit het parlement aan de regering om op een bepaald punt tot actie over te gaan.

In Nederland hebben de burgers het recht om het parlement te kiezen. Dit houdt in dat de burger met zijn stem een volksvertegenwoordiger kan kiezen, die vervolgens zitting zal nemen in de Tweede Kamer. Ook op lokaal niveau (bijvoorbeeld gemeentelijk) hebben de burgers het recht de volksvertegenwoordigers te kiezen door het uitbrengen van hun stem. De (lokale) volksvertegenwoordigers nemen vervolgens zitting in de gemeenteraad. De volksvertegenwoordigers hebben als primair doel het controleren van de bestuurders. Om daadwerkelijk uiting te geven aan de controletaak, hebben de volksvertegenwoordigers diverse instrumenten. Een van de instrumenten die kan worden aangewend, is het indienen van moties. Een motie is een korte opdracht aan de regering - lokaal aan het college van B&W - om tot actie over te gaan in een bepaalde kwestie. De regering of het college van B&W hoeft slechts gehoor te geven aan motie indien de meerderheid van de volksvertegenwoordigers de motie steunt. Indien de meerderheid er is, wordt de motie aangenomen.