Kort geding betekenis & definitie

Het kort geding komt voor in civiele zaken. Het betreffen zaken waarbij de belangen dusdanig hoog zijn, dat de zaak versneld wordt behandeld. Het kort geding staat geregeld in artikel 254 tot en met 259 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Artikel 254 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering stelt: "In alle spoedeisende zaken waarin, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voorziening bij voorraad wordt vereist, is de voorzieningenrechter bevoegd deze te geven." Uit dit artikel komt naar voren dat er sprake dient te zijn van een spoedeisend belang bij partijen en dat er behoefte bestaat aan een snelle uitspraak van de voorzieningenrechter. Wanneer er geen sprake is van een spoedeisend belang, zal de voorzieningenrechter de zaak niet als kort geding behandelen. In dat geval zal de normale civiele procedure (bodemprocedure) door partijen moeten worden gevolgd, waardoor partijen pas later een uitspraak kunnen verwachten. Wat van belang is om te weten bij een zaak in kort geding is dat de uitspraak een tijdelijk karakter heeft. De voorzieningenrechter zal een tijdelijke uitspraak doen, die mogelijk weer anders kan zijn na het volgen van de (verplichte) bodemprocedure. Een kort geding kan bijvoorbeeld volgen wanneer werknemers van een bedrijf staken; de directie kan vervolgens in een kort geding procedure aan de voorzieningenrechter verzoeken dat de werknemers hun werkzaamheden hervatten om de financiƫle schade die volgt uit de staking te beperken. De kort geding procedure wordt in het bestuursrecht anders genoemd, hier heet het namelijk een voorlopige voorziening.

Laatst bijgewerkt 09-11-2012