Begripppenlijst Tweede Kamer

Winish Ganesh (2012)

Gepubliceerd op 12-11-2013

Klassieke grondrechten

betekenis & definitie

De klassieke grondrechten zijn de vrijheidsrechten die een burger heeft en staan beschreven in artikel 1 tot en met 17 van de Grondwet.

In Nederland hebben alle burgers bepaalde rechten die zij kunnen ontlenen aan de Grondwet. De Grondwet maakt namelijk een onderscheid tussen de zogenaamde klassieke en sociale grondrechten. Beiden zijn van belang voor de democratische rechtstaat die Nederland is, al is er een belangrijk onderscheid tussen beiden. Bij de klassieke grondrechten ligt de nadruk op de vrijheidsrechten die de burger heeft in Nederland, zoals de vrijheid van meningsuiting, het recht op geloof en het stemrecht. Bij de vrijheidsrechten is het wenselijk dat de overheid zich zo min mogelijk bemoeit met de burger. De klassieke grondrechten zijn van kracht sinds het jaar 1983 en staan geregeld in artikel 1 tot en met 17 van de Grondwet.