Bodemprocedure betekenis & definitie

De bodemprocedure is een juridische procedure die in beginsel wordt gevolgd door partijen in een bepaald geschil. Tegenover de bodemprocedure staat het kort geding.

Wanneer twee (of meer) partijen een juridisch geschil met elkaar hebben, bestaat er de mogelijkheid voor hen om de zaak voor te leggen aan de rechtbank. In beginsel zal de rechtbank de zogenaamde bodemprocedure volgen. Dit is de standaardprocedure die de rechtbank volgt, tenzij er door partijen om een ander soort procedure wordt verzocht. Bij de bodemprocedure wordt de zaak in zijn geheel behandeld voor de rechtbank. Alle feiten en omstandigheden in het geschil zullen daarbij worden meegewogen. Een andere mogelijkheden voor partijen is het zogenaamde kort geding of de voorlopige voorziening. Deze procedures worden slechts gevolgd indien er om wordt verzocht. Bij een kort geding of een voorlopige voorziening wordt er door de rechtbank een tijdelijke uitspraak gedaan die na verloop van de bodemprocedure wordt bevestigd of vernietigd. Om een kort geding of een voorlopige voorziening wordt verzocht wanneer er sprake is van een spoedeisend belang bij de verzoeker. De rechtbank beoordeelt of dit spoedeisend belang daadwerkelijk aanwezig is.

Laatst bijgewerkt 23-01-2013