Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 10-03-2014

2014-03-10

Kandidatenlijsten

betekenis & definitie

De kandidatenlijsten bevatten bij landelijke en lokale verkiezingen de personen die zich verkiesbaar hebben gesteld.

Nederland is een constitutionele monarchie met een parlementair stelsel. Dit impliceert dat er in Nederland sprake is van een door de burgers gekozen parlement (volksvertegenwoordiging). Iedere burger in Nederland heeft op grond van artikel 4 van de Grondwet het recht om te kiezen en het recht om gekozen te worden en kan daarmee zitting nemen in het Nederlandse parlement. Om de verkiezingen (landelijk en lokaal) in goede banen te laten verlopen, is er een Kieswet in het leven geroepen. De Kieswet regelt praktische zaken die rondom verkiezingen spelen. Te denken valt aan bijvoorbeeld de verzending van de stembiljetten, de benoeming van de leden bij het stembureau en Nederlanders die vanuit het buitenland hun stem wensen uit te brengen. Een ander punt waar de Kieswet op toeziet zijn de kandidatenlijsten. Op deze kandidatenlijsten staan de personen die zich verkiesbaar hebben gesteld en mogelijk onderdeel zullen uitmaken van de volksvertegenwoordiging. Elke partij die wenst mee te doen aan de landelijke of lokale verkiezingen, dient een kandidatenlijst op te stellen.