Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 13-04-2017

2017-04-13

Mededinging

betekenis & definitie

Mededinging houdt in dat er sprake is van eerlijke concurrentie. De Europese Unie zorgt er voor dat hiervan voldoende sprake is tussen de ondernemingen van de lidstaten.

De Europese Unie kent verschillende instellingen die zich bezighouden met verscheidene taken die relevant zijn binnen de Europese grenzen. De instellingen van de Europese Unie staan beschreven in artikel 13 lid 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). De lidstaten van de Europese Unie worden vertegenwoordigd door deze instellingen. Een van de speerpunten van de Europese Unie is het ervoor zorgen dat er een eerlijke handel plaatsvindt tussen de verschillende ondernemingen van de lidstaten. Om de eerlijke handel tussen de lidstaten te bevorderen, stimuleert de Europese Unie de mededinging tussen de ondernemingen van de lidstaten. Mededinging zorgt ervoor dat er een eerlijke concurrentie is tussen ondernemingen, wat uiteindelijk resulteert in een redelijke prijs voor de consument. Kartelvorming is bij mededinging uit den boze. Echter, alvorens er iets zinnigs kan worden gezegd over mededinging, zal allereerst de relevante markt moeten worden afgebakend. De mededinging op de fruitmarkt is namelijk niet te vergelijken met de markt voor televisies. Voor de afbakening wordt er rekening gehouden met de productmarkt en de geografische markt.