Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 30-09-2013

2013-09-30

Groenboek

betekenis & definitie

Binnen de Europese Unie kan de Europese Commissie een zogenaamd Groenboek opstellen, waarbij derden inspraak kunnen uitoefenen bij het ontwerp van een richtlijn.

Binnen de Europese Unie worden er over de verschillende onderwerpen stemmingen gehouden. Hierbij zijn bepaalde instellingen van de Europese Unie bevoegd hun stem te laten horen. Binnen de Europese Unie zijn er verscheidene manieren waarop er wordt gestemd, dit zijn de verschillende besluitvormingsprocedures. Enkele van deze besluitvormingsprocedures zijn: stemmen met eenparigheid van stemmen en stemmen met een gewone meerderheid. Alvorens een bepaald besluit echter in stemming komt, gaat er een heel proces aan vooraf. Zo kan de Europese Commissie een Groenboek opstellen waarbij burgers, instanties en andere belanghebbenden hun stem kunnen laten horen in het ontwerpproces van een richtlijn. De Europese Commissie zet algemene ideeën op papier, waarop vervolgens gereageerd kan worden. Naar aanleiding van het Groenboek volgt er een zogenaamd Witboek, in dit Witboek brengt de Europese Commissie een voorstel waarin een wettekst staat opgenomen. Het Groenboek kan in het ontwerpproces derhalve worden gezien als de voorloper van het Witboek.