Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 13-04-2017

2017-04-13

Europese Commissie

betekenis & definitie

De Europese Commissie is een van de instellingen van de Europese Unie en kan worden gezien als het uitvoerend orgaan.

De Europese Unie kent verschillende instellingen die zich bezighouden met verscheidene taken die relevant zijn binnen de Europese grenzen. De instellingen van de Europese Unie staan beschreven in artikel 13 lid 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). De Europese Commissie is de instelling die zich bezighoudt met de uitvoerende taken binnen de Europese Unie. De taken en bevoegdheden van de Europese Commissie staan onder andere beschreven in artikel 13 juncto artikel 17 van de VEU. De Europese Commissie kent 27 commissarissen; elk land kent een afgevaardigde die voor een periode van vijf jaren wordt benoemd. De commissarissen hebben elk hun eigen portefeuille, zoals sport of economie. De belangrijkste taken die de Europese Commissie heeft zijn: het indienen van wetsvoorstellen, het beheren van de EU-begroting, de handhaving van het EU-recht en het vertegenwoordigen van de Europese Unie op internationaal niveau.