Grafschending betekenis & definitie

Van grafschennis is spraken als een persoon opzettelijke een graf schendt, vernielt of beschadigd.

Artikel 149 van het Wetboek van Strafrecht stelt het volgende: "Hij die opzettelijk een graf schendt of enig op een begraafplaats opgericht gedenkteken opzettelijk en wederrechtelijk vernielt of beschadigt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie." Gelet op het voorgaande kan er worden geconcludeerd dat grafschending een misdrijf is dat staat opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. Wanneer een persoon daadwerkelijk besluit een graf te schenden, vernielen of te beschadigen, kan de officier van justitie besluiten om over te gaan tot vervolging. Indien de zaak voor de rechter komt, kan hij de verdachte een gevangenisstraf opleggen van ten hoogste een jaar, of een geldboete van maximaal 7.400 euro.

Gepubliceerd op 12-04-2015